info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری بحرانی سرویس اشتراک فایل ویندوز

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری بحرانی سرویس اشتراک فایل ویندوز
تاریخ: ۰۲/۲۷/۱۳۹۶
عنوان
آسیب‌پذیری بحرانی سرویس اشتراک فایل ویندوز
تاریخ
۰۲/۲۷/۱۳۹۶
شناسه آپا
APAIUT-96004
شناسه بین المللی
CVE-2017-0148
سطح خطر

سرویس اشتراک فایل SMB نسخه یک روی نسخه‌های مختلف ویندوز از ویندوز xp تا ویندوز ۱۰ دارای آسیب‌پذیری است که به مهاجم از راه دور این امکان را می‌دهد که کد مخرب اجرا کند. 

سیستم‌های آسیب‌پذیر

نسخه یک سرویس اشتراک فایل ویندوز SMB