info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

رادیو آپا - نسخه اول - وای‌فای خطرناک

در اولین نسخه رسمی رادیو آپا پس از مرور اخبار مهم هفته گذشته به تحلیل آسیب‌پذیری مهم پروتکل WPA2 روی ابزار‌های وای‌فای پرداخته و در قسمت آموزش توصیه‌هایی را برای استفاده امن از وای‌فای داریم