info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

راه‌اندازی گوهر سازمانی

بروز حوادث امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای سازمانی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو سازمان‎ها سعی می‎کنند با به‌کارگیری روش‎هایی از بروز حوادث امنیتی تا حد امکان جلوگیری کرده و در صورت بروز حادثه، آن‌را به سرعت تشخیص داده و رفع نمایند. به این روش‌ها، مدیریت حوادث اطلاق می‌شود. وظایف مدیریت حوادث در سازمان‎ها توسط گروه‎های پاسخ به حوادث رایانه‌ای انجام می‌شود که در این متن به عنوان گروه‌های واکنش هماهنگ رخداد (گوهر) نامیده می‌شوند. در اصل گوهر نام دیگر گروه‌های CSIRT ‪(Computer Security Incident Response Team)‬ بوده و به گروهی اطلاق می‌گردد که وظیفه جلوگیری، رسیدگی و مقابله با کلیه حوادث امنیتی صورت گرفته در فضای تولید و تبادل اطلاعات را برعهده دارد. این گروه با نام تیم پاسخ‌گویی سریع به حوادث شبکه‌های رایانه‌ای (CERT) نیز شناخته می‌شود.

اهداف اصلی ایجاد تیم امداد امنیت رایانه‌ای عبارتند از:

  • کاهش و به حداقل رساندن بروز حادثه در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای
  • کاهش و به حداقل رساندن زمان پاسخ به حوادث در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای
  • کاهش و به حداقل رساندن میزان خسارت حوادث در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان یک مرکز گوهر دانشگاهی است که داراي ۷ سال سابقه در زمینه پژوهش، آموزش و ارائه خدمات مرتبط با گوهر بوده و در این حوزه فعالیت چشم‌گیری داشته است. این مرکز جزء اولین مراکز امداد امنیت رایانه‌ای راه‌اندازی شده در سطح کشور است و سابقه راه‌اندازی چندین گوهر سازمانی در مراکز و سازمان‌های حساس کشور را در کارنامه خود دارد.

این مرکز با توجه به تجربیات خود و همچنین در نظر گرفتن مجموعه استانداردهای جهانی موجود و در نظر گرفتن شرایط بومی کشور، مجموعه خدمات زیر را برای راه‌اندازی گوهر سازمانی ارائه می‌دهد:

  • طراحی سرویس‌های گوهر
  • طراحی زیرساخت گوهر
  • استقرار و پیاده سازی گوهر
  • راه‌اندازی گوهر و نظارت بر بهره برداری
  • بهبود و ارتقا