info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

رادیو آپا - نسخه ششم - اسناد آلوده

در رادیو آپای این هفته پس از مرور اخبار مهم به موضوع شایع استفاده از اسناد مایکروسافت به صورت مخرب می‌پردازیم.