info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

رادیو آپا - نسخه هفتم - به‌روز رسانیم!

در این شماره رادیو آپا بعد از مرور خبرهای مهم هفته، در مورد اهمیت به‌روز‌رسانی در حفظ امنیت سیستم‌ها می‌پردازیم.