info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

رادیو آپا- نسخه یازدهم- روح سرگردان واناکرای

در این شماره از رادیو آپا ضمن مرور مهمترین اخبار امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش تحلیل با یادآوری سالگرد واناکرای بزرگترین حمله باج‌افزاری تاریخ ضرورت به روزرسانی سیستم‌ها و نرم‌افزارها پرداخته شده است.