با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

آپا دانشگاه صنعتی اصفهان در نمایشگاه اتوکام 95

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان در بیست و دومین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان (اتوکام) که از تاریخ بیست ام الی بیست و چهارم آبان ماه 95 در محل دائمی نمایشگاههای اصفهان در پل تاریخی شهرستان برگزار شد، شرکت داشت.