info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آغاز ثبت‌نام اولین لیگ دانشجویی فتح پرچم

ثبت‌نام اولین لیگ دانشجویی فتح پرچم آغاز شد. این مسابقات مختص دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان است. علاقه‌مندان می‌توانند در قالب تیم‌هایی حداکثر ۳ نفره در این مسابقات شرکت نمایند. در تیم‌های دو و سه نفره، بایستی یک نفر به عنوان سر گروه معرفی گردد. کلیه مکاتبات با فرد سر گروه صورت خواهد گرفت. ضمناً بایستی هر تیم یک نام متعارف نیز انتخاب نماید. نام‌های انتخابی توسط مرکز بررسی شده و درصورت تائید، مجوز شرکت در مسابقه صادر خواهد شد.