info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

آسیب‌پذیری خطرناک روی امنیت اطلاعات vSphere ماشین مجازی VMware

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری خطرناک روی امنیت اطلاعات vSphere ماشین مجازی VMware
تاریخ: ۰۳/۳۰/۱۳۹۶
عنوان
آسیب‌پذیری خطرناک روی امنیت اطلاعات vSphere ماشین مجازی VMware
تاریخ
۰۳/۳۰/۱۳۹۶
شناسه آپا
APAIUT-96006
شناسه بین المللی
CVE-2017-4914
سطح خطر

امنیت اطلاعات vSphere یا VDP ماشین مجازی VMware نسخه‌های ۶.۱.x، 6.0.x، 5.8.x و ۵.۵.x دارای مشکل deserialization است که به مهاجم از راه دور این امکان را می‌دهد که روی دستگاه دستور اجرا کند.

سیستم‌های آسیب‌پذیر

Vmware  نسخه‌های ۶.۱.x، 6.0.x، 5.8.x و ۵.۵.x