info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

همایش امنیت فناوری اطلاعات در استان اصفهان توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

سمینار امنیت فناوری اطلاعات در سازمان‌های استان اصفهان با همکاری مرکز ماهر، مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان در روز شنبه ۳۰ مردادماه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید. در این همایش مدیران کل، مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان اصفهان حضور داشتند. این همایش با سخنرانی دکتر امیدی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان آغاز شد و با سخنرانی دکتر علی فانیان قائم مقام مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه پیدا کرد. مهندس گلشنی سرپرست واحد فنی و عملیات مرکز آپا و مهندس سنایی سرپرست واحد آموزش و آگاهی‌رسانی مرکز، دیگرسخنرانان این همایش بودند.