info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

همایش ارتقا امنیت فناوری اطلاعات در شهرکرد توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

همایش ارتقا امنیت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها استان چهارمحال و بختیاری با همکاری مرکز ماهر، مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد برگزار گردید.

در این همایش یک روزه ۴ کارگاه با عنوان های: تهدیدات فنآوری اطلاعات و ضرورت ارتقای امنیت سازمانی، امنیت سازمانی باید ها و نبایدها، طراحی امن شبکه، راهکارهای مقابله با شایع ترین تهدیدات امنیت سازمانی برگزار شد. سخنرانان کارگاه‌ها و سمینارها دکتر فانیان، مهندس گلشنی و مهندس سنایی بودند. در این همایش همچنین  معاون سیاسی امنیتی استاندارچهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد، معاون مرکز ماهر سازمان فنآوری اطلاعات، مدیرکل ارتباطات و فنآوری و جمعی از مدیران و کارشناسان ادارات و سازمان‌های استان چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.