info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

اعلان آسیب پذیری

 • دو آسیب‌پذیری در Mozilla Firefox

  دو آسیب پذیری در Mozilla Firefox, Firefox ESR, and SeaMonkey گزارش شده است. این آسیب پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر، مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۱۸/۰۱/۱۳۹۴
  APAIUT-94001
 • آسیب‌پذیری در تایمر کرنل سیستم‌عامل سیسکو IOS

  یک آسیب پذیری در سیستم عامل سیسکو IOS گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب در جهت حمله DOS مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۲۳/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93308
 • چندین آسیب پذیری در ACL سیستم‌عامل سیسکو IOS

  چندین آسیب‌پذیری در سیستم عامل سیسکو IOS گزارش شده است. این آسیب پذیری ها می تواند توسط افراد مخرب به منظور عبور از محدودیت های امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرند.

  ۲۳/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93307
 • چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Office

  چندین آسیب‌پذیری در مورد Microsoft Office گزارش شده است این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب مورد بهره برداری قرارگیرد و امکان دسترسی به سیستم کاربر را فراهم سازد.

  ۰۲/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93306
 • چندین آسیب‌پذیری در هسته Microsoft Windows

  چندین آسیب‌پذیری در هسته مایکروسافت گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط کاربران مخرب محلی مورد سوء استفاده قرار گرفته، محدودیت های امنیتی را دور بزند، ارتقا دسترسی‌ها را موجب شود، زمینه ساز حملات منع دسترسی شده و امکان سوء استفاده از سیستم کاربر را فراهم سازد.

  ۰۲/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93305
 • آسیب‌پذیری‌های متعدد نسخه آندرویدی مرورگر chrome

  چندین آسیب‌پذیری در نسخه آندرویدی مرورگر chrome گزارش شده است. تاثیرات برخی از این آسیب‌پذیری‌ها هنوز ناشناخته بوده و برخی دیگر می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر، مورد سوء استفاده قرار گیرد. این آسیب‌پذیری ها تنها در مورد نسخه های قبل از ۴۰.۰.۲۲۱۴.۱۰۹ گزارش شده است.

  ۰۲/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93304
 • چندین آسیب‌پذیری درAdobe Flash Player

  چندین آسیب‌پذیری در Adobe Flash Player گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  ۰۲/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93303
 • چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

  چندین آسیب‌پذیری در چندین محصول Huawei گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب جهت دسترسی به سیستم آسیب‌پذیر مورد بهره برداری قرار گیرد. این مسئله از نسخه‌های آسیب پذیر کتابخانه GNU C نشأت گرفته است.

  ۰۲/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93302
 • چندین آسیب پذیری در Microsoft Internet Explorer

  چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Internet Explorer گزارش شده است. این آسیب‌پذیری ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس، دور زدن محدودیت‌های امنیتی و سوء استفاده از سیستم کاربر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

  ۰۲/۱۲/۱۳۹۳
  APAIUT-93301
 • کشف چندین آسیب پذیری در VMware

  چندین آسیب پذیری در VMware گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب افشای اطلاعات حساس و دستکاری داده های خاص، ارتقاء دسترسی ها ، Dos ،دور زدن محدودیت های امنیتی خاص و دسترسی غیرمجاز به سیستم های آسیب پذیر گردد.

  ۰۹/۱۱/۱۳۹۳
  APAIUT-911417

صفحه‌ها