با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

اعلان آسیب پذیری

 • چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Office

  چندین آسیب‌پذیری در مورد Microsoft Office گزارش شده است این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب مورد بهره برداری قرارگیرد و امکان دسترسی به سیستم کاربر را فراهم سازد.

  21/02/2015
  APAIUT-93306
 • چندین آسیب‌پذیری در هسته Microsoft Windows

  چندین آسیب‌پذیری در هسته مایکروسافت گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط کاربران مخرب محلی مورد سوء استفاده قرار گرفته، محدودیت های امنیتی را دور بزند، ارتقا دسترسی‌ها را موجب شود، زمینه ساز حملات منع دسترسی شده و امکان سوء استفاده از سیستم کاربر را فراهم سازد.

  21/02/2015
  APAIUT-93305
 • آسیب‌پذیری‌های متعدد نسخه آندرویدی مرورگر chrome

  چندین آسیب‌پذیری در نسخه آندرویدی مرورگر chrome گزارش شده است. تاثیرات برخی از این آسیب‌پذیری‌ها هنوز ناشناخته بوده و برخی دیگر می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر، مورد سوء استفاده قرار گیرد. این آسیب‌پذیری ها تنها در مورد نسخه های قبل از 40.0.2214.109 گزارش شده است.

  21/02/2015
  APAIUT-93304
 • چندین آسیب‌پذیری درAdobe Flash Player

  چندین آسیب‌پذیری در Adobe Flash Player گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  21/02/2015
  APAIUT-93303
 • چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

  چندین آسیب‌پذیری در چندین محصول Huawei گزارش شده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند توسط افراد مخرب جهت دسترسی به سیستم آسیب‌پذیر مورد بهره برداری قرار گیرد. این مسئله از نسخه‌های آسیب پذیر کتابخانه GNU C نشأت گرفته است.

  21/02/2015
  APAIUT-93302
 • چندین آسیب پذیری در Microsoft Internet Explorer

  چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Internet Explorer گزارش شده است. این آسیب‌پذیری ها می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس، دور زدن محدودیت‌های امنیتی و سوء استفاده از سیستم کاربر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

  21/02/2015
  APAIUT-93301
 • کشف چندین آسیب پذیری در VMware

  چندین آسیب پذیری در VMware گزارش شده است که می تواند توسط افراد خرابکار مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب افشای اطلاعات حساس و دستکاری داده های خاص، ارتقاء دسترسی ها ، Dos ،دور زدن محدودیت های امنیتی خاص و دسترسی غیرمجاز به سیستم های آسیب پذیر گردد.

  29/01/2015
  APAIUT-911417
 • چندین آسیب پذیری در WordPress

  چندین آسیب پذیری در WordPress گزارش شده است. نفوذگر با استفاده از این آسیب پذیری ها به اطلاعات حساس دسترسی پیدا می کند و همچنین می تواند سیستم آسیب پذیر را تسخیر کند و امکان حمله ی DoS را فراهم سازد.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911513
 • چندین آسیب پذیری در MySQL

  یک مسئله ی امنیتی و دو آسیب پذیری در MySQL گزارش شده است ، تاثیر یکی از این آسیب پذیری ها ناشناخته است . نفوذگر می تواند با استفاده از آسیب پذیری های دیگر به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کند وآن ها را تغییر دهد و یا حتی افشا کند.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911512
 • چندین آسیب پذیری در سرور Apache HTTP

  چندین آسیب پذیری در سرور Apache HTTP گزارش شده است که این آسیب پذیری ها باعث حمله ی DoS می شود.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911511

صفحه‌ها