info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

نصب امن کارگزار آپاچی

در این مقاله به مراحل و تصمیم گیری های مهم در هنگام نصب امن آپاچی پرداخته می شود. از جمله تصمیمات مهم در این زمینه، انتخاب مابین نصب نسخه باینری و کد منبع است. همچنین اهمیت دارد که از ماژولهای دینامیک استفاده کنیم یا باینری¬های استاتیک. در مورد اطمینان از صحت کد مبنع نیز، در این مقاله نکاتی مطرح خواهد شد. در هنگام نصب محل قرار گرفتن پوشه ها نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. در ادامه مراحل نصب و اطمینان از صحت آن بررسی می شود. ماژول¬های آپاچی نیز باید به درستی انتخاب شوند تا مطمئن شویم که آپاچی در صحت و فاقد «در پشتی»، یا ضعف و رخنه امنیتی نصب شده است.

فایل ها: 
پیوستاندازه
PDF icon APAIUT-111-0172.pdf۵۲۷.۱۵ KB