با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

آسیب‌پذیری پرخطر در فایروال Cisco

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری پرخطر در فایروال Cisco
تاریخ: 06/09/1395
عنوان
آسیب‌پذیری پرخطر در فایروال Cisco
تاریخ
06/09/1395
شناسه آپا
APAIUT-95002
شناسه بین المللی
CVE-2016-6366
سطح خطر

یک آسیب‌پذیری پرخطر سرریز بافر در فایروال‌های سیسکو ASA و PIX شناسایی شده است. این آسیب‌پذیری به کاربران احراز اصالت شده از راه دور امکان اجرای کدهای دلخواه را از طریق بسته‌های IPv4 ساختگی فراهم می‌نماید.

 

سیستم‌های آسیب‌پذیر

9.4.2.3  ASA 5500, ASA 5500-X, ASA Services Module, ASA 1000V, ASAv, Firepower 9300 ASA Security Module, PIX, and FWSM