info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

کارگاه لینوکس

کارگاه لینوکس از مجموعه کارگاه های چهارمین جشنواره ملی افتا از روز دوشنبه ۱۵ آذر ۹۵ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.