info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

سمینار آمادگی برای مسابقات CTF

سمینار آمادگی برای مسابقات CTF چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۴ در کارگاه آپا دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید.

در این کارگاه، گروه مسابقات CTF مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان به ارائه مطلب و حل چالش‌های مرحله اول لیگ فتح پرچم پرداختند.

در این سمینار همچنین دکتر علی فانیان، قائم مقام مرکز تخصصی آپا در مورد اهداف مسابقات لیگ فتح پرچم و نیز گروه های پژوهشی مرکز تخصصی آپا و همچنین برنامه‌های شاخه دانشجویی آپا(آپاچی) در تابستان ۹۴ به ایراد سخنرانی پرداختند.