با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

آسیب‌پذیری خطرناک در هسته لینوکس

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری خطرناک در هسته لینوکس
تاریخ: 02/13/1396
عنوان
آسیب‌پذیری خطرناک در هسته لینوکس
تاریخ
02/13/1396
شناسه آپا
APAIUT-96002
شناسه بین المللی
CVE-2017-8070
سطح خطر

فایل drivers/net/usb/catc.c در هسته لینوکس نسخه 4.9.x قبل از 4.9.11 به صورت نادرست با گزینه CONFIG_VMAP_STACK برخورد می‌کند که به کاربر محلی اجازه می‌دهد که منع دسترسی ایجاد کند یا موجب تاثیرات مخرب دیگر شود.

سیستم‌های آسیب‌پذیر

هسته‌های لینوکس نسخه 4.9 پایین‌تر از 4.9.11