با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

آسیب‌پذیری خطرناک در هسته لینوکس

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری خطرناک در هسته لینوکس
تاریخ: 01/28/1396
عنوان
آسیب‌پذیری خطرناک در هسته لینوکس
تاریخ
01/28/1396
شناسه آپا
APAIUT-96001
شناسه بین المللی
CVE-2017-7618
سطح خطر

فایل crypto/ahash.c در هسته لینوکس نسخه 4.10.9 به مهاجم اجازه می‌دهد که موجب منع دسترسی شود.

سیستم‌های آسیب‌پذیر

هسته لینوکس نسخه 4.10.9