با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

تنها نیمی از پرداخت‌کنندگان باج قادر به بازیابی فایل‌هایشان می‌شوند

خلاصه: پشتیبان‌گیری به‌موقع، هنوز هم کارآمدترین دفاع در برابر آلودگی احتمالی به باج‌افزار است. یک نظرسنجی گسترده از حدود 1200 متخصص امنیت فناوری اطلاعات در 17 کشور نشان می‌دهد که فقط نیمی از قربانیانی که در سال گذشته به باج‌افزار آلوده شده‌اند قادر به بازیابی فایل‌های خود پس از پرداخت باج بوده‌اند. از تمام قربانیان که به باج‌افزار آلوده شدند، 61.3 درصد تصمیم گرفته‌اند که هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنند. که از این میزان 8 درصد فایل‌های خود را از دست داده‌اند، این درحالی است که 53.3 درصد دیگر فایل‌های خود را بازیابی کرده‌اند.

 

یک نظرسنجی گسترده از حدود 1200 متخصص امنیت فناوری اطلاعات در 17 کشور نشان می‌دهد که فقط نیمی از قربانیانی که در سال گذشته به باج‌افزار آلوده شده‌اند قادر به بازیابی فایل‌های خود پس از پرداخت باج بوده‌اند.

این بررسی که توسط گروه تحقیقاتی و بازاریابی CyberEdge  انجام شده‌است نشان می‌دهد که پرداخت درخواست باج، تضمین نمی‌کند که قربانیان قادر به دسترسی و دستیابی به قایل‌های خود خواهند بود.

پشتیبان‌گیری به‌موقع، هنوز هم کارآمدترین دفاع در برابر آلودگی احتمالی به باج‌افزار است، چراکه امکان بازیابی آسان را فراهم می کند.

این تحقیقات نشان می‌دهد که 55 درصد از کسانی که مورد بررسی واقع شدند، در سال 2017 دچار آلودگی به باج‌افزار شده‌ و و این آمار در تحقیقات سال‌های قبل 61 درصد بوده‌است.

از تمام قربانیان که به باج‌افزار آلوده شدند، 61.3 درصد تصمیم گرفته‌اند که هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنند. که از این میزان 8 درصد فایل‌های خود را از دست داده‌اند، این درحالی است که 53.3 درصد دیگر فایل‌های خود را بازیابی کرده‌اند. (با استفاده از پشتیبان یا با استفاده از برنامه‌های رمزگشای باج‌افزار.)

از 38.7 درصد که تصمیم به پرداخت باج گرفته‌اند، کمتر از نیمی از آن‌ها (19.1 درصد) توانستند با استفاده از ابزارهایی که صاحبان باج‌افزار فراهم کرده‌اند فایل‌های خود را بازگردانی کنند. و 19.6 درصد دیگر داده‌های خود را از دست داده‌اند. در واقع صاحبان باج‌افزارها هیچ ابزار یا دستورالعملی را برای رمزگشایی ارائه نکرده‌اند، یا ابزارها نتیجه‌ی مورد انتظار را نداشته‌اند.

در مجموع، این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از یک چهارم قربانیان باج‌افزار (27.6 درصد) داده‌های خود را از دست داده‌اند. (با پرداخت باج یا با عدم پرداخت.)