info[at]nsec.ir
(+۹۸)-۳۱-۳۳۹۱۵۳۳۶

بررسی شبیه‌سازهای شبکه

در این گزارش سعی در معرفی شبیه‌سازهای شبکه شده است. شبیه‌سازهای شبکه به دو دسته کلی سیمولاتور و امولاتور تقسیم‌بندی شده‌اند. در ابتدا به لزوم استفاده از شبیه‌سازها در دنیای امروزی پرداخته شده است و در قسمت بعد تفاوت بین امولاتور و سیمولاتور را از نظر چگونگی کارکرد بررسی کرده که کاربر با توجه به نیاز خود یکی از این دو دسته را انتخاب و سپس به علاقه خود یکی از نرم‌افزارهای موجود در آن را به کار گیرد. در ادامه به معرفی نمونه‌های نرم‌افزاری از هر دو دسته پرداخته شده است. هر چند که هر کدام از این نرم‌افزارها به نوبه خود نیازمند وقت زیادی جهت ارائه گزارش می‌باشند ولی در اینجا سعی شده است که با توضیحی مختصر کارایی کلی هرکدام نرم‌افزارهای مطرح شده تبیین شود. امیدواریم این گزارش با وجود کاستی‌های موجود بتواند کمک شایانی به علاقه‌مندان جهت یادگیری شبیه‌سازهای شبکه نماید.

فایل ها: