info[at]nsec.ir
(+98)-31-33915336

برگزاری مرحله دوم لیگ فتح پرچم

مرحله دوم لیگ دانشجویی فتح پرچم چهارشنبه 30 اردیبهشت 94 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

در این مسابقه، سه تیم اول رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند.

و رقابت خیلی حساس بود

در پایان نتایج زیر رقم خورد:

و سه تیم برتر عکس یادگاری گرفتند