با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

دوره رسیدگی به حوادث رایانه‌ای

APA-IUtCERT505

در این دوره نخست به دسته‌بندی انواع حوادث، گردآوری شواهد و نشانه‌ها، تحلیل گزارش حادثه، شناسایی مبدا حادثه بر اساس شواهد، برنامه‌ریزی واکنش پرداخته خواهد شد و در پایان چند سناریو عملی در محیط آزمایشگاهی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.