با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

دوره طراحی امن توپولوژی شبکه

APA- IUTcert 205

در این دوره طراحی استاندارد شبکه و نیز استانداردهای امنیتی که بایستی در این طراحی مدنظر قرار گیرد، آموزش داده می‌شود.