با ما به‌روز باشید!
info[at]nsec.ir
(+98)-313-3915336

اعلان آسیب پذیری

 • چندین آسیب پذیری در Google Chrome

  چندین آسیب پذیری در Google Chrome گزارش شده است که  تاثیرات بعضی از این آسیب پذیری ها ناشناخته است .نفوذگر با استفاده از آسیب پذیری های شناخته شده می تواند محدودیت های امنیتی را دور بزند.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911510
 • چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

  تعدادی آسیب پذیری در محصولات Huawei شناسایی شده است.نفوذگر می تواند محدودیت های امنیتی را با این آسیب پذیری ها دور بزند.
  علت این مسئله ی امنیتی و آسیب پذیری استفاده از نسخه های آسیب پذیر  Apache Struts2 است.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911508
 • آسیب پذیری Google Chrome در سیستم عامل IOS

  یک آسیب پذیری در Google Chrome سیستم عامل IOS گزارش شده است.نفذگر با استفاده از این آسیب پذیری به اطلاعات حساس دسترسی خواهد داشت.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911514
 • چندین آسیب پذیری در Microsoft Windows Flash Player

  تعدادی آسیب پذیری در Microsoft Windows شناسایی شده است .نفوذگر می تواند ،محدودیت های امنیتی را با سوء استفاده از این آسیب پذیرها دور بزند.
  علت این مسئله ی امنیتی و آسیب پذیری استفاده از نسخه های آسیب پذیر Flash Player است.

  29/01/2015
  APA-IUTcert-911506

صفحه‌ها