با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

آسیب‌پذیری خطرناک در joomla

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری خطرناک در joomla
تاریخ: 08/01/1395
عنوان
آسیب‌پذیری خطرناک در joomla
تاریخ
08/01/1395
شناسه آپا
APAIUT-95005
شناسه بین المللی
CVE-2016-1000125
سطح خطر

یک روش نفوذ به صورت تزریق بدون احراز هویت در SQL در نسخه 1.0.7 Huge-IT Catalog برای Joomla شناسایی شده است.

 

سیستم‌های آسیب‌پذیر

Huge-IT Catalog V 1.0.7 Joomla