با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

آسیب‌پذیری خطرناک در افزونه Zotpress وردپرس

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری خطرناک در افزونه Zotpress وردپرس
تاریخ: 08/01/1395
عنوان
آسیب‌پذیری خطرناک در افزونه Zotpress وردپرس
تاریخ
08/01/1395
شناسه آپا
APAIUT-95004
شناسه بین المللی
CVE-2016-1000217
سطح خطر

یک آسیب‌پذیری در افزونه وردپرسی Zotpress شناسایی شده است. این آسیب‌پذیری در zip_get_account() در SQLi قرار دارد.

سیستم‌های آسیب‌پذیر

 Zotpress Project Version 6.1.2