با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

آسیب‌پذیری پرخطر در گوشی‌های Huawei

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری پرخطر در گوشی‌های Huawei
تاریخ: 06/09/1395
عنوان
آسیب‌پذیری پرخطر در گوشی‌های Huawei
تاریخ
06/09/1395
شناسه آپا
APAIUT-95001
شناسه بین المللی
CVE-2016-6193
سطح خطر

یک آسیب پذیری پرخطر سرریز بافر در درایور WiFi در تلفن هوشمند Huawei P8 شناسایی شده است. این آسیب‌پذیری از طریق برنامه‌های کاربردی ساختگی برای مهاجمین امکان اجرای حمله منع دسترسی  و افزایش سطح دسترسی را فراهم می‌نماید.

سیستم‌های آسیب‌پذیر

 نرم افزارهای قبل از نسخه  Gra-cl00c92b350 در Huawei P8 smartphone