با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

آسیب‌پذیری بحرانی در Fortinet

عنوان آسیب پذیری: آسیب‌پذیری بحرانی در Fortinet
تاریخ: 06/10/1395
عنوان
آسیب‌پذیری بحرانی در Fortinet
تاریخ
06/10/1395
شناسه آپا
APAIUT-95003
شناسه بین المللی
CVE-2016-6909
سطح خطر

یک آسیب‌پذیری بحرانی سرریز بافر در محصولات fortinet شناسایی شده است. این آسیب‌پذیری به مهاجمین اجازه می‌دهد که از راه دور کدهای دلخواه را از طریق درخواست‌های ساختگی HTTP به اجرا بگذارد.

 

سیستم‌های آسیب‌پذیر

Fortinet FortiOS 4.x before 4.1.11, 4.2.x before 4.2.13,  4.3.x before 4.3.9,  FortiSwitch before 3.4.3

لینک و توضیحات تکمیلی