با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

آپا اصفهان در کنفرانس رمز ایران

سیزدهمین کنفرانس رمز ایران، شانزدهم، هفدهم و هجدهم شهریور ماه 95 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. در این کنفرانس مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان با ارائه کارگاه "امنیت پروتکل‌های ارتباطی سیستم‌های کنترل صنعتی" (توسط آقای مهندس گلشنی) و نیز شرکت در نمایشگاه IRANSEC حضور فعالی داشت. مراسم اختتامیه این کنفرانس با سخنرانی دکتر محمدرضا عارف و تجلیل از برترین‌های کنفرانس به پایان رسید. دکتر عارف در روز آخر کنفرانس همچنین از غرفه مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد.