با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

دوره اصول تشخیص نفوذ در شبکه‌های صنعتی

APA- IUTcert 702

بسیاری از سامانه‌های نصب شده ممکن است دارای آسیب‌پذیری‌هایی باشند که مهاجمین می‌توانند توسط آن‌ها به شبکه نفوذ کرده، اطلاعات را به سرقت برده و یا اختلال ایجاد کنند. آسیب‌پذیری‌ها ممکن است در معماری، تجهیزات، پیکربندی و یا موارد دیگر باشد. ابزارهای مختلفی در حوزه امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی موجود است که می‌تواند به منظور تشخیص نفوذ، گزارش‌گیری و مقابله با نفوذ مورد استفاده قرار گیرد. مرکز تخصصی آپا دوره‌ای جهت آموزش روش انتخاب و چگونگی به‌کار گیری این ابزارها ارائه می‌نماید.