با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

اعلان آسیب پذیری

 • آسیب‌پذیری‌‌ DOS در Cisco IOS

  یک آسیب‌پذیری در Cisco IOS XR گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور حمله DOS مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  29/01/1394
  APAIUT-94020
 • چندین آسیب پذیری در Microsoft Windows Flash Player

  مایکروسافت چندین آسیب‌پذیری در Microsoft Windows گزارش داده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور دور زدن محدودیت های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد. این آسیب‌پذیری‌ها ناشی از آسیب‌پذیری نسخه Adobe Flash Player در Internet Explorer است.

  29/01/1394
  APAIUT-94019
 • چندین آسیب‌پذیری در Google Chrome

  چندین آسیب‌پذیری در Google Chrome گزارش شده است. برخی از این آسیب‌پذیری‌ها هنوز ناشناخته هستند و یک مورد از آن‌ها می‌تواند به منظور دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  23/01/1394
  APAIUT-94018
 • چندین آسیب‌پذیری در Juniper Networks IDP

  دو آسیب‌پذیری و یک نقطه ضعف در Juniper Networks IDP گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس و نیز اقدام به حمله DOS و دسترسی به تجهیز آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  22/01/1394
  APAIUT-94017
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple iOS

  چندین آسیب‌پذیری در Apple iOS گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور هدایت حملات spoofing و نیز دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به تجهیز کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  22/01/1394
  APAIUT-94016
 • آسیب‌پذیری در Siemens SIMATIC WinCC

  یک آسیب‌پذیری در Siemens SIMATIC WinCC گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب جهت دور زدن محدودیت‌های امنیتی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  22/01/1394
  APAIUT-94015
 • آسیب‌پذیری DOS و Command Injection در Cisco ASA

  چندین آسیب‌پذیری در محصولات سیسکو گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب جهت حملات DOS و نیز دسترسی به تجهیز آسیب‌پذیر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  22/01/1394
  APAIUT-94014
 • آسیب‌پذیری Spoofing در Asterisk

  یک آسیب‌پذیری در Asterisk گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب جهت هدایت حمله Spoofing مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  22/01/1394
  APAIUT-94013
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple OS X

  چندین آسیب‌پذیری و راه‌حل های رفع آن‌ها توسط شرکت Apple گزارش شده است. برخی از این آسیب‌پذیری‌ها ناشناخته و برخی آز آن‌ها می‌تواند موجب دور زدن محدودیت‌های امنیتی، دست‌کاری داده‌ها، فاش کدن اطلاعات حساس، حمله DOS و همچنین دسترسی به سیستم کاربر توسط افراد مخرب گردد.

  22/01/1394
  APAIUT-94012
 • چندین آسیب‌پذیری در Apple Safari

  چندین آسیب‌پذیری در Apple Safari گزارش شده است که می‌تواند توسط افراد مخرب به منظور فاش کردن اطلاعات حساس و دور زدن محدودیت‌های امنیتی و دسترسی به سیستم کاربر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

  22/01/1394
  APAIUT-94012

صفحه‌ها